Maksuhäiriömerkintä

Kannattaa aina muistaa että pikalainaa on syytä hakea ainoastaan siinä tilanteessa, jos on täysin varma siitä, että lainan pystyy myös maksamaan takaisin ajallaan.

Jos kuitenkin käy niin että takaisinmaksu ei onnistu ajallaan, niin tämä voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa sinulle maksuhäiriömerkinnän ja tätä kauttaa vaikeuttaa elämääsi huomattavasti.

Rahavaikeuksiin joutuessasi sinun kannattaa aina rohkeasti ilmoittaa tästä velkojille. Velkojat antavat yleensä melko joustavasti maksuaikaa erääntyville saataville, etenkin jos kyseessä on sosiaaliseen syyhyn perustuva maksukyvyttömyys. Näitä syitä voivat olla esim. Työttömyys tai pitkäaikainen sairaus.

Miten perintä etenee?

Jos lasku jää maksamatta, niin siihen alkaa kertyä lisäkuluja seuraavassa järjestyksessä: Viivästyskorot, muistutusmaksut velkojille, perintätoimiston kulut, tuomioistuimen käsittelymaksut, velkojan oikeudenkäyntikulut ja viimeisenä ulosottomaksut.

Kun lasku menee perintään, niin perintää alkavat suorittamaan lain puitteissa toimivat perintätoimistot(esim. Intrum Justitia tai Sergel). Nämä toimistot yrittävät periä velkaa asianomistajalta vapaaehtoisesti. Jos maksamaton laskusi siirtyy perintätoimistolle, niin tämä itsessään ei vielä aiheuta maksuhäiriömerkintää.

Mikäli et pysty suorittamaan velkaasi perintätoimistolle, niin asiasi siirtyy eteenpäin tuomioistuimen käsiteltäväksi ja mahdollisesti ulosottoon. Tässä vaiheessa jos sinut todetaan varattomaksi, seuraa maksuhäiriömerkintä.

Mitä maksuhäiriömerkinnästä seuraa?

Jos maksamaton laskusi etenee tuomioistuinperintään, niin normaalisti tästä seuraa maksuhäiriömerkintä.

Tästä merkinnästä aiheutuu esimerkiksi seuraavia vaikeuksia: Uuden luoton saaminen vaikeutuu koska pankit eivät myönnä lainaa luottotiedottomalle muuta kuin aivan poikkeustapauksissa, vuokra-asunnon saamisesta saattaa tulla mahdotonta, puhelin- tai internetliittymän avaamiseen vaaditaan takuusumma ja vakuutuksien saaminen hankaloituu. Myös olemassa oleva luottokortti voidaan peruuttaa maksuhäiriömerkinnän takia.

Maksuhäiriömerkintä saattaa myös vaikeuttaa työpaikan hankkimista huomattavasti. Työnantajalla on nimittäin oikeus tarkistaa hakijan luottotiedot erityisesti silloin, jos haettavaan tehtävään liittyy rahavastuuta.

Miten kauan merkintä säilyy rekisterissä?

Vaikka maksaisit velan kokonaan pois luottotietojen menettämisen jälkeen, niin tämä ei poista maksuhäiriömerkintää. Luottorekisteriin voidaan tietyissä tapauksissa kuitenkin merkitä tieto kyseisen velan maksusta.

Merkintä säilyy rekisterissä tapauksesta riippuen 2-5 vuotta. Esim. kulutusluottoihin liittyvissä maksuhäiriöissä merkintä säilyy 2 vuotta. Jos kyseisen velan maksaa kokonaisuudessaan pois, niin tämä saattaa joissain tapauksissa lyhentää merkintäaikaa.

Mikäli velka jätetään kokonaan maksamatta, niin merkintä voi säilyä rekisterissä jopa 15-20 vuotta. Jos sinulla on maksuhäiriömerkintä, niin poistumisajankohdan voit tarkistaa helposti omatieto.fi palvelussa.

Maksuhäiriöön kannattaa suhtautua vakavasti koska se aiheuttaa hankaluuksia monilla elämän eri osa-alueilla. Jos olet vaikeuksissa laskujesi maksun kanssa, niin suosittelemme että olet yhteydessä velkojiin ja sovit maksujärjestelystä hyvissä ajoin ennen luottotietojen menettämistä.

Velkaneuvonta

Velkaneuvonnasta saat apua taloudellisiin ongelmiisi, jotka saattavat joskus tuntua mahdottomalta ratkaista itsenäisesti. Jokaisella Suomalaisella on mahdollisuus tähän neuvontaan ja sen yksi tärkeimmistä tarkoituksista onkin ehkäistä velkaongelmia ennalta.

Ensimmäisenä kannattaa olla yhteydessä oman kunnan talous- ja velkaneuvontaan. Palvelu on lakisääteinen ja asiakkaalle täysin maksuton. Lisää tietoa oman kuntasi velkaneuvonnasta löydät helposti Kuluttajaviraston nettisivuilta.